Loading...
Statistics
Advertisement

Preo práve solárna klimatizácia?
www.solarnaklimatizacia.sk/
Dôvody prečo si vybrať solárnu klimatizáciu: neplatíte účty za elektrickú energiu a vždy vtedy potrebujete chladiť priestor, keď je vonku najviac teplo ...
Advertisement

Solarnaklimatizacia.sk

Solarnaklimatizacia.sk is hosted in Slovakia . Solarnaklimatizacia.sk doesn't use HTTPS protocol. Number of used technologies: 4. First technologies: CSS, Html, Javascript, Number of used javascripts: 8. First javascripts: Jquery_min.js, Jquery.bxSlider.js, Jquery.easing.1.3.js, Number of used analytics tools: 0. Its server type is: Apache/2.2.16 (Ubuntu).

Technologies in use by Solarnaklimatizacia.sk

Technology

Number of occurences: 4
 • CSS
 • Html
 • Javascript
 • jQuery Hover Intent

Advertisement

Javascripts

Number of occurences: 8
 • jquery_min.js
 • jquery.bxSlider.js
 • jquery.easing.1.3.js
 • jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
 • jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
 • fancybox.js
 • jquery.hoverIntent.minified.js
 • matemenu.js

Server Type

 • Apache/2.2.16 (Ubuntu)

Powered by

 • PHP/5.3.3-1ubuntu9.10

Conversion rate optimization

visitors Clickable call number Not founded!
visitors Conversion form (contact form, subcriber) Not founded!
visitors Clickable email Not founded!
visitors CTA (call to action) button Not founded!
visitors List Founded!
visitors Image Not founded!
visitors Enhancement Not founded!
visitors Responsive website Not founded!
visitors Facebook sharing Not founded!
visitors Google+ sharing Not founded!
visitors Twitter sharing Not founded!
visitors Linkedin sharing Not founded!
visitors Blog on the webiste Not founded!

HTTPS (SSL) - Solarnaklimatizacia.sk

Missing HTTPS protocol.

  Meta - Solarnaklimatizacia.sk

  Number of occurences: 4
  • Name: GENERATOR
   Content: RivalEngine version 1.07
  • Name: keywords
   Content:
  • Name: description
   Content: Dôvody preèo si vybra solárnu klimatizáciu: neplatíte úèty za elektrickú energiu a vždy vtedy potrebujete chladi priestor, keï je vonku najviac teplo - 100% úèinnos.
  • Name:
   Content: text/html; charset=windows-1250

  Server / Hosting

  • IP: 92.240.237.151
  • Latitude: 48.67
  • Longitude: 19.50
  • Country: Slovakia

  Rname

  • ns3.exohosting.cz
  • ns.exohosting.sk
  • ns1.exohosting.eu
  • relay.exohosting.sk
  • relay1.exohosting.sk
  • relay3.dnsserver.eu
  • relay2.dnsserver.eu

  Target

  • NS.solarnaklimatizacia.sk

  HTTP Header Response

  HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 18 Apr 2016 08:59:30 GMT Server: Apache/2.2.16 (Ubuntu) X-Powered-By: PHP/5.3.3-1ubuntu9.10 Set-Cookie: PHPSESSID=urhaif4f8qc1v40h9uc7gplvv4; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html

  DNS

  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: A
  4. ip: 92.240.237.151
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: NS
  4. target: ns3.exohosting.cz
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: NS
  4. target: ns.exohosting.sk
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: NS
  4. target: ns1.exohosting.eu
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: SOA
  4. mname: NS.solarnaklimatizacia.sk
  5. rname: NS.solarnaklimatizacia.sk
  6. serial: 2014020414
  7. refresh: 10800
  8. retry: 1800
  9. expire: 604800
  10. minimum-ttl: 3600
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: MX
  4. pri: 10
  5. target: relay.exohosting.sk
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: MX
  4. pri: 10
  5. target: relay1.exohosting.sk
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: MX
  4. pri: 15
  5. target: relay3.dnsserver.eu
  host: solarnaklimatizacia.sk
  1. class: IN
  2. ttl: 3600
  3. type: MX
  4. pri: 20
  5. target: relay2.dnsserver.eu

  Common Typos/Mistakes

  This list shows You some spelling mistakes at internet search for this domain.

  www.olarnaklimatizacia.sk, www.seolarnaklimatizacia.sk, www.eolarnaklimatizacia.sk, www.swolarnaklimatizacia.sk, www.wolarnaklimatizacia.sk, www.sdolarnaklimatizacia.sk, www.dolarnaklimatizacia.sk, www.sxolarnaklimatizacia.sk, www.xolarnaklimatizacia.sk, www.sfolarnaklimatizacia.sk, www.folarnaklimatizacia.sk, www.sgolarnaklimatizacia.sk, www.golarnaklimatizacia.sk, www.stolarnaklimatizacia.sk, www.tolarnaklimatizacia.sk, www.slarnaklimatizacia.sk, www.soblarnaklimatizacia.sk, www.sblarnaklimatizacia.sk, www.sohlarnaklimatizacia.sk, www.shlarnaklimatizacia.sk, www.soglarnaklimatizacia.sk, www.sglarnaklimatizacia.sk, www.sojlarnaklimatizacia.sk, www.sjlarnaklimatizacia.sk, www.somlarnaklimatizacia.sk, www.smlarnaklimatizacia.sk, www.so larnaklimatizacia.sk, www.s larnaklimatizacia.sk, www.sovlarnaklimatizacia.sk, www.svlarnaklimatizacia.sk, www.soarnaklimatizacia.sk, www.soluarnaklimatizacia.sk, www.souarnaklimatizacia.sk, www.sol8arnaklimatizacia.sk, www.so8arnaklimatizacia.sk, www.sol9arnaklimatizacia.sk, www.so9arnaklimatizacia.sk, www.soljarnaklimatizacia.sk, www.sojarnaklimatizacia.sk, www.sol0arnaklimatizacia.sk, www.so0arnaklimatizacia.sk, www.solmarnaklimatizacia.sk, www.somarnaklimatizacia.sk, www.solparnaklimatizacia.sk, www.soparnaklimatizacia.sk, www.soloarnaklimatizacia.sk, www.sooarnaklimatizacia.sk, www.solrnaklimatizacia.sk, www.solaornaklimatizacia.sk, www.solornaklimatizacia.sk, www.solaprnaklimatizacia.sk, www.solprnaklimatizacia.sk, www.sola9rnaklimatizacia.sk, www.sol9rnaklimatizacia.sk, www.solarnaklimatizacia.sk, www.solrnaklimatizacia.sk, www.solairnaklimatizacia.sk, www.solirnaklimatizacia.sk, www.solaurnaklimatizacia.sk, www.solurnaklimatizacia.sk, www.solanaklimatizacia.sk, www.solarinaklimatizacia.sk, www.solainaklimatizacia.sk, www.solaronaklimatizacia.sk, www.solaonaklimatizacia.sk, www.solarlnaklimatizacia.sk, www.solalnaklimatizacia.sk, www.solarlnaklimatizacia.sk, www.solalnaklimatizacia.sk, www.solar.naklimatizacia.sk, www.sola.naklimatizacia.sk, www.solaraklimatizacia.sk, www.solarnnaklimatizacia.sk, www.solarnaklimatizacia.sk, www.solarnhaklimatizacia.sk, www.solarhaklimatizacia.sk, www.solarnjaklimatizacia.sk, www.solarjaklimatizacia.sk, www.solarnkaklimatizacia.sk, www.solarkaklimatizacia.sk, www.solarnlaklimatizacia.sk, www.solarlaklimatizacia.sk, www.solarn aklimatizacia.sk, www.solar aklimatizacia.sk, www.solarnklimatizacia.sk, www.solarnaoklimatizacia.sk, www.solarnoklimatizacia.sk, www.solarnapklimatizacia.sk, www.solarnpklimatizacia.sk, www.solarna9klimatizacia.sk, www.solarn9klimatizacia.sk, www.solarnaklimatizacia.sk, www.solarnklimatizacia.sk, www.solarnaiklimatizacia.sk, www.solarniklimatizacia.sk, www.solarnauklimatizacia.sk, www.solarnuklimatizacia.sk, www.solarnalimatizacia.sk, www.solarnaktlimatizacia.sk, www.solarnatlimatizacia.sk, www.solarnaklimatizacia.sk, www.solarnalimatizacia.sk, www.solarnakglimatizacia.sk, www.solarnaglimatizacia.sk, www.solarnakblimatizacia.sk, www.solarnablimatizacia.sk, www.solarnaknlimatizacia.sk, www.solarnanlimatizacia.sk, www.solarnakhlimatizacia.sk, www.solarnahlimatizacia.sk, www.solarnakylimatizacia.sk, www.solarnaylimatizacia.sk, www.solarnakllimatizacia.sk, www.solarnallimatizacia.sk, www.solarnakolimatizacia.sk, www.solarnaolimatizacia.sk, www.solarnakulimatizacia.sk, www.solarnaulimatizacia.sk, www.solarnakilimatizacia.sk, www.solarnailimatizacia.sk, www.solarnakmlimatizacia.sk, www.solarnamlimatizacia.sk, www.solarnakimatizacia.sk, www.solarnakluimatizacia.sk, www.solarnakuimatizacia.sk, www.solarnakl8imatizacia.sk, www.solarnak8imatizacia.sk, www.solarnakl9imatizacia.sk, www.solarnak9imatizacia.sk, www.solarnakljimatizacia.sk, www.solarnakjimatizacia.sk, www.solarnakl0imatizacia.sk, www.solarnak0imatizacia.sk, www.solarnaklmimatizacia.sk, www.solarnakmimatizacia.sk, www.solarnaklpimatizacia.sk, www.solarnakpimatizacia.sk, www.solarnakloimatizacia.sk, www.solarnakoimatizacia.sk, www.solarnaklmatizacia.sk, www.solarnaklirmatizacia.sk, www.solarnaklrmatizacia.sk, www.solarnaklifmatizacia.sk, www.solarnaklfmatizacia.sk, www.solarnaklivmatizacia.sk, www.solarnaklvmatizacia.sk, www.solarnaklikmatizacia.sk, www.solarnaklkmatizacia.sk, www.solarnakli,matizacia.sk, www.solarnakl,matizacia.sk, www.solarnaklibmatizacia.sk, www.solarnaklbmatizacia.sk, www.solarnakligmatizacia.sk, www.solarnaklgmatizacia.sk, www.solarnaklitmatizacia.sk, www.solarnakltmatizacia.sk, www.solarnakliymatizacia.sk, www.solarnaklymatizacia.sk, www.solarnakliumatizacia.sk, www.solarnaklumatizacia.sk, www.solarnaklijmatizacia.sk, www.solarnakljmatizacia.sk, www.solarnaklimmatizacia.sk, www.solarnaklmmatizacia.sk, www.solarnaklinmatizacia.sk, www.solarnaklnmatizacia.sk,

  Check Other Websites